Samenwerking

Met wie werken we samen?

Huisstijl element

We werken samen met maatschappelijke organisaties en opdrachtgevers zoals:

Social Return en andere samenwerking met Bijzonder

De gemeente Utrecht wil zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Daarom heeft de gemeente in haar aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Eén van de manieren om invulling te geven aan social return is sociaal inkopen of diensten afnemen van sociale werkvoorzieningen.

Bent u bezig met een aanbestedingsproject voor of leverancier van de gemeente Utrecht, kijk hier hoe u invulling kan geven aan social return en wat u daarvoor moet doen. Op deze manier kunt u uw bedrijf onderscheiden van andere aanbieders en levert u een bijdrage aan de werkgelegenheid in de Utrechtse regio.